Dom Dziecka Rybnik
Dom Dziecka Rybnik Dom Dziecka Rybnik

Statut


Statut Domu Dziecka w Rybniku

Ustawy


Dom Dziecka w Rybniku działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności o przepisy:
- ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149 poz. 887) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do niej

Galeria

Dział jest pusty!

» wstecz